Slušajte muziku

Muzika je čarobna!

Posts Tagged ‘Audacity

Program za rad sa zvukom – Audacity

leave a comment »

Dragi moji,
ukoliko nemate program za snimanje zvuka, možete ga preuzeti odavde i instalirati:
http://audacity.googlecode.com/files/audacity-win-1.2.6.exe

Windows 98/ME/2000/XP: Audacity 1.2.6 installer (.exe file, 2.1 MB) – The latest version of the free Audacity audio editor.

PRETHODNO IPAK PROVERITE PROTIV VIRUSA!

Written by profmaja

23. januara 2012. at 20:36

%d bloggers like this: